regulamin konkursu „choinka pełna cudów”

Regulamin konkursu świątecznego „Choinka pełna cudów” prowadzonego pod patronatem Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta oraz portalu Słubice24.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs świąteczny „Choinka pełna cudów”.

 1. Organizatorem konkursu jest Rodzinne Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta z siedzibą przy ul. Dworcowej 28, 69-100 Kunowice oraz Portal Słubice24 z siedzibą przy ulicy Szkolnej 5A, 69-100 Kunowice, zwani wspólnie dalej „Organizatorem Konkursu”.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się od 28.11.2016 do 22.12.2016 r.
 • 2.UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora.
 3. Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta (lub do miejsca wskazanego i uzgodnionego z Organizatorem), własnoręcznie wykonanej ozdoby choinkowej. Wszystkie dostarczone ozdoby powieszone będą na specjalnie w tym celu wystawionej choince.
 4. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę choinkową.
 5. Ozdoba musi być podpisana zawierając imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika. Na zgłoszeniu powinien być także dołączony numer telefonu do jednego z Rodziców/Opiekunów Uczestnika.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 7. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanej ozdoby.
 8. Zgłoszone do Konkursu prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja ta czuwać będzie również nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagród.
 9. Ostateczny wybór zwycięzców zostanie dokonany przez Komisję z uwzględnieniem kreatywności, wieku uczestnika, nakładu włożonej pracy i staranności wykonania dostarczonej ozdoby choinkowej.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.12.2016 na fanpage’u Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta oraz Slubice24.
 • 3. NAGRODY
 1. Komisja Konkursowa wskaże laureatów I, II i III miejsca.
 2. Laureatom przyznane zostaną następujące nagrody:

I miejsce – karnet uprawniający do 10h darmowej zabawy w Rodzinnym Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta.

II miejsce – karta podarunkowa uprawniająca do 2h darmowej zabawy w Rodzinnym Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta.

III miejsce – karta podarunkowa uprawniająca do 2h darmowej zabawy w Rodzinnym Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta.

Każdy z Uczestników otrzyma ponadto od Organizatora upominek – niespodziankę.

 1. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.

 

 1. Nagrody przyznane w konkursie wręczone zostaną w Rodzinnym Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcami. O szczegółach Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście mailowo lub za pośrednictwem portalu Facebook, po zakończeniu konkursu.
 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia dostarczonej ozdoby choinkowej.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 28.11.2016 r.

Posted in Bez kategorii.